matfyz.sk | blog | courses | wiki | o nás | pomoc Registrácia | Prihlásenie

Pár slov o mne

Som študent piateho ročníka Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Bývalý študent Gamče. Chcel by som raz napísať román, naučiť sa po francúzsky, skomponovať operu, zorganizovať banket, vyhrať voľby, pokosiť trávnik nožničkami a pásť jaky na úbočí Himalájí. Mám rád zaujímavých ľudí, pekné veci, dobré knihy a svet okolo mňa.

Moje odznaky

Mišo Antonič

Kto som